Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

       
 
З
     
         
 

led1 led3 led2 visulki1

Снегът и ниските температури са причина на много места по покривите на сградите в цялата страна да се образуват опасни ледени висулки. Когато те са надвиснали над тротоари, пешеходни зони, входове, подлези и мостове, представляват опасност за преминаващите в близост хора.

Освен опасноста за хора това води и до други нежелани резултати, като частична или пълна повреда на покривно покритие, улуци, водсточни тръби и други сградни части за които ремонта не е елементарен, особенно в централните градски райони и оживени пешоходни зони.

скъсан улук1 скъсан улук 2 скъсан улук 21 skysan uluk 4 скъсан улук 5

   

вис4

Ogromni_ledeni_visulki_visyat_ot_pokrivite

vis1

ВИС

vis6

vi

 
ФИРМА СТИЛ 71  ПРЕДЛАГА СРЕДСТВА ЗА БОРБА СРЕЩУ ОБЛЕДЯВАНЕ И ЛЕДЕНИ ВИСУЛКИ
   
       
 

ОБЛЕДЯВАНЕ

Терминът “обледяване” обхваща всички процеси, при които носени от вятъра или падащи преохладени облачни или дъждовни водни капки, както и ненапълно замръзнали снежинки полепват и замръзват по повърхността на обект изложен на атмосферни въздействия. Обледяването основно може да се класифицира в зависимост от двата различни процеса на образуване като валежно и облачно обледяване. В зависимост от температурно-влажностните условия и големината на облачните и валежни капки се различават няколко вида обледяване – зърнест и кристален скреж, поледица, мокър сняг и комбинация от тях.

Обледяването е явление, което се наблюдава ежегодно в България. Географското положение на страната спрямо пътищата на зимните Средиземноморски циклони е особено благоприятно за интензивни обледявания , затрудняващи нормалното функциониране на различни технически съоръжения в това число и покривните конструкций и често водещи до аварии по тях.

Най-застрашени  в това отношение са планинските и североизточните части на страната, където съществуват оптимални условия както за интензивни отлагания, така и за продължителното им задържане. В планинските райони са измерени и най-големите ледени отлагания у нас досега – 55 kg/m на Черни връх отложени върху телефонен кабел.

ЛЕДЕНИ ВИСУЛКИ

Ледена висулка е парче лед, което виси от покривите на сгради, от електрически далекопроводи или клони на дървета. Обикновено ледените висулки имат конусовидна форма с диаметър от няколко милиметра до няколко сантиметра. Понякога те образуват интересни конструкции с причудливи форми. Формират се когато вода капе и замръзва. Това се получава примерно когато се топи снегът от слънцето или лоша термоинзолация на покривните конструкции, но след това капките вода преминават през зона с температура под тази на замръзване. Ледените висулки са опасни, защото могат да паднат под действието на тежестта си и да наранят някого при падането си. Могат да причинят и щети на сгради.

методи технологии продукти и за борба с обледяване и ледени висулки

Съществуват различни методи и технологии за борба с ледени висулки и ледени язовири: Механично; с прегрята пара; електрически импулс; ултразвук; Laser;

Ние предлагаме широка гама продукти които черз електронагряване предпазват улуците, стрехите и водосточните тръби от замръзване. Основната цел на системите за размразяване на лед и сняг е да предотвратяват бъдещи ремонти по покривната конструкция и фасадата на вашата сграда. Освен това предпазват хората преминаващи около сградата от падащи ледени и снежни късове.
Знаете че топлоизолацията на покрива никога не може да бъде идеална, в следствие на което снегът продължава да се топи дори и при ниски температури . Водата замръзва в улуците, прави бариера от лед, който се изкачва нагоре и навлиза под хидроизолацията на покрива. Освен това улуците натежават и могат да бъдат разместени от фиксираното си положение и  водата да потече по фасадата на сградата, причинявайки и сериозни щети.

 

ИНФОНие ви предлагаме напълно автоматизирани системи, които се грижат за вашият комфорт. Микропроцесорното управление гарантира че вашата система няма да работи, когато не е необходимо, като по този начин пестите електроенергия.

 

обледяване

 

 

СНЕГОХОД

Когато става въпрос за покривни конструкций не раглеждаме термина СНЕГОХОД като механическо транспорто средство, предназначено за движение по сняг а като придвжване на падналия сняг по склона на покрива. Може би правилния темин е ЛАВИНА , поради схдството на процесите които го образуват., но тя се клсифицира като Природнобедствие, Природно явление.

При загряване на снежната покривка на покрива тя натежава и започва да се приплъзва по наклона към стрехите, попада в студена зона където замръзва. Това довежда до деформиране и повреди по водоотточната система.

СНЕГОЗАДЪРЖАНЕ

За прдотвратяване на това движение се използуват снегозадържащи СТОПЕРИ.

Препоъчително е при изплозване на противообледенителни ЕЛЕКТРИЧЕСКИ системи покрива да бъде оборудван за снегозадържане.

 

sne6 sne1 sne2

sne3 sne4 sne5

kozirka borovec borovec1

ТЯ  

   
 

 

     

Valid HTML 4.01 Transitional Валиден CSS!