Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

     
     
ФИРМА СТИЛ 71  ПРЕДЛАГА БОРБА СРЕЩУ ВЛАГАТА  В СТАРИ ЗДАНИЯ ИЛИ НОВОСТРОЯЩИСЕ ОБЕКТИ
     
     
   
     
 

Хоризонталното хидрофобиране е съвременна техника и технология за изолиране на сгради от деиствието на външна и подпочвена влага.Прилага се при всички видове естествени строителни материали-тухли,газобетони,камъни,бетони и др.,независимо от съществуването на видими или невидими пукнатини,кухини,отвори и други подобни дефекти.По време на работа за хоризонтално хидрофобиране не се нарушава функционалното предназначение на обработваната сграда,като при това не е необходимо преместването на обитателите й.Използваният метод не намалява механичната здравина на сградата,както не променя неината фасада.Системата осигурява по-бързо,по-равномерно и по-ефективно хидрофобиране от използваните до сега методи и при значително по-ниски цени.

1. Подсушаване на  здания чрез създаване на хоризонтална влагонепроницаема бариера.

1.1 При наличие или опастност от подпочвена влага във вече построени сгради,най-ефикасното средство е създаването на хоризонтални влагонепроницаеми б ариери,чрез силиконизиране на основите на стените.Това се постига с помоща на патентованата EDIN-IMPULS  система,където се използват импулсни компресори EDIN-C и базиращият се на калиуметил силиконат препарат EDIN-G.

1.2 За предотвратяване на овлажняването на строителни обекти от подпочвена влага съществуват различни възможности:

    а/Фабрично силиконизиране на тухли,бетон и други строителни материали, с които се изгражда един водонепроницаем слой в основата на стените.

    б/Създаването на водонепроницаеми прегради на базата на циментовите препарати EDIN 21 и  EDIN 22.

    в/Използването на мазилки съдържащи препарати от серията EDIN 30.

   г/Комбинация от трите метода.

2.Импрегниране на фасадите на сградите:

За да се предпазят фасадите на зданията от замръзване,овлажняване,намаляване на топлоизолационните им качества,химическа ерозия поради наличието на вредни газове замърсяващи въздуха,механична ерозия при замръзване на поетата влага,обрастване с лишеи,негативно влияние на минерални соли и други подобни се налага тяхното импрегниране.Това може да се постигне по няколко начина:

    а/Импрегниране чрез напръскване на готови фасади с BS16

    б/Фабрично импрегниране на фасадни тухли,фасадни строителни елементи от бетон или  камък и др.чрез  обработка с BS16.

    в/Използването на бои, към които се добавя BS16. 

3.Импрегниране на бетонни конструкции:

Чрез импрегниране на бетонни конструкции-мостове,здания,надлези и др. се огтраничава разрушителното действие на атмосферните условия и преди всичко на киселинните дъждове и на замръзващата в повърхностния слой капилярна влага.Импрегниращите течности проникват дълбоко в капилярите и порите на бетона,реагират с материала и образуват твърд слой , който е органически свързан с основната маса.Този слой спира по-нататъшното химическо или механическо разрушаване на бетонната конструкция като върху него не влияят киселини,основи,масла,бактерии,микроорганизми и др.Освен това получената твърда и суха повърхност дава възможност да се правят епоксидни замазки, необходими при водни резервоари за дезинфекцирана вода на дългосрочно съхранение и др.

Ако разрушаването на бетонния елемент вече е напреднало,налага се освен повърхностното импрегниране да се вземат мерки за хидрофобизиране на зоните  около арматурното желязо.Това се постига по различен начин в зависимост от степента на разрушаването.При начална фаза е достатъчно впръскване на хдрофобната течност под налягане.При по-напреднало разрушаване се комбинират различни начини/напръскване на оголената арматура с течности, спиращи корозията,обработване с продукти от серията EDIN 20 и т.н./.

4. Изолиране срещу позитивно и негативно водно налягане:

1.1Изолиране на покриви,покривни тераси,терасни градини,балкони и други подобни чрез използване на еластомерно-полимерни материали,полиуретан или силикон.

1.2Изолиране на фундаменти/основи/ с циментови или полиуретанови продукти.

1.3Изолиране на тунели,подземни помещения,циментови резервоари,басейни,циментови съоражения,циментови съоражения за цветонасаждане,циментови тръбопроводи.

5.Реставриране и консервиране на исторически и културни паметници:

При реставриране и консервиране на сгради се използуват възможностите описани по-горе в раздела за подсушаване на сгради и импрегниране на фасади,като повреди или липсваши фасадни елементи се изработват бързо и удобно чрез използуването на EDIN 23. За изработването на сложни фасадни елементи и фигури може да се наложи използуването на моделни форми от силиконов каучук,лесно получени чрез обмазването на съществуващи елементи.Ценни исторически паметници от камък са подложени на механическа,биологическа и химическа ерозия,водещи до пълното им разрушаване.

СТИЛ 71 има  възможност и е в състояние:

1. Да достави необходимите материали.

2. Да достави необходимите съоръжения-портативни компресори EDIN-S и компресори EDIN-C,влагоизмерващи уреди,готови линии за импрегниране на строителни материали или "Ноу-Хау" за тяхното изграждане.

3. Да разработи проекти за всеки отделен обект ,застрашен от разрушаване.

4. Да изработи необходимите упътвания и инструкции за приложенито и технологията за използуването на предлаганите материали.

5. Да помогне с консултации,ръководство и контрол при извъшване на изолационните работи на различни обекти.

 
 

 

 

Valid HTML 4.01 Transitional Валиден CSS!